Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba (osoba využívající kontaktní formulář uvedený na webových stránkách www.malbynaterytrnka.cz) osobě podnikající dle živnostenského zákona Zdeněk Trnka, se sídlem Rudolfov 373 71, Nová 480/11, IČO: 01146335, DIČ: CZ9203261408 (dále jen “Správce”), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

jméno a příjmení
e-mail
další uvedené informace v kontaktním formuláři
Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem komunikace mezi potenciálním klientem a podnikající fyzickou osobou. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovávány po dobu 1 roku.

Zpracování osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním.

Udělení souhlasu dotčené osoby
Dotčená osoba uděluje souhlas Správci odesláním dotazu skrze kontaktní formulář přítomný na stránkách www.malbynaterytrnka.cz.

Práva dotčené osoby
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na e-mail malby.natery.trnka@seznam.cz.